Vind uw nieuwe baan

Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt

een inclusieve aanpak door HR Via Care

Bij HR Via Care geloven we dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, een waardevolle bijdrage kan leveren. Daarom streven we naar een diverse en inclusieve organisatie, waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd, thuis en gewaardeerd voelt. Ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, beperking of geloofsovertuiging.

Om deze doelen te bereiken, nemen we een aantal maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie essentieel zijn voor het succes van onze organisatie.

Wij willen u hier wat meer over vertellen.

Informeren

Bij HR Via Care vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van diversiteit en inclusie. Daarom hebben we een aantal stappen genomen om diversiteit en inclusie in onze organisatie te integreren.


Wat betekent dit nou?

Dit betekent concreet:

  • Gelijke kansen voor iedereen: Het bieden van een eerlijke kans aan iedereen om zich te ontwikkelen en te groeien binnen de organisatie. We bestrijden actief alle vormen van discriminatie en creëren een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.
  • Aandacht voor alle medewerkers: Wij investeren in de ontwikkeling van al onze medewerkers, ongeacht hun functie of contracttype. We bieden trainingen en coaching aan om hun talenten te ontplooien en hun carrièremogelijkheden te vergroten.
  • Werkplekken creëren voor iedereen: Het creëren van werkplekken die toegankelijk zijn voor mensen met een arbeidsuitdaging. We bieden ook ondersteuning aan mensen die om wat voor reden dan ook een extra duwtje in de rug nodig hebben.
  • Objectieve en inclusieve werving: Onze intercedenten werven op basis van talent en vaardigheden, ongeacht achtergrond of persoonlijke kenmerken. We gebruiken inclusieve taal in onze vacatureteksten en zorgen voor een transparante en eerlijke sollicitatieprocedure.
  • Tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie: Wij nemen actief stelling tegen alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt. We werken samen met diverse organisaties om een inclusievere arbeidsmarkt te creëren.
  • Een veilige en vertrouwde werkomgeving: Een werkomgeving creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. We moedigen onze medewerkers aan om zichzelf te zijn en hun mening te geven. We bieden ondersteuning aan medewerkers die te maken krijgen met discriminatie of intimidatie.

Door deze stappen te zetten, creëert HR Via Care een diverse en inclusieve werkomgeving waar iedereen optimaal kan presteren.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een sterkere organisatie en een betere werksfeer.

  • Een betere weerspiegeling van de samenleving
  • Een grotere diversiteit aan perspectieven en ideeën
  • Een sterkere innovatiekracht
  • Een positievere werkomgeving voor iedereen

JOIN ONS TEAM!

Wordt u hier enthousiast van en wilt u onderdeel worden van ons team? Klik dan hier om onze interne vacatures te bekijken!

Bel mij terug