Vind uw nieuwe baan

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De bezoeker van deze website kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. HR Via Care behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. HR Via Care spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren dan wel volledig aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig dan wel onjuist is. HR Via Care garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HR Via Care wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Wanneer HR Via Care links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door HR Via Care worden aanbevolen. HR Via Care aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HR Via Care niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

HR Via Care behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei openbaar te maken, te verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HR Via Care of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bel mij terug